Toplam Kalite Yönetimi Semineri

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; İlçedeki okulların Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ödül sürecine katılım oranını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla İlçemiz Okul ve Kurumlarımızda oluşturulan TKY ekiplerine İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan seminer takvimi doğrultusunda 26/30.09.2011 tarihleri arasında Pursaklar Ayyıldız Anadolu lisesinde öğretmenlere, 03/07.10.2011 tarihleri arasında ise Pursaklar Dede Korkut Anadolu Lisesin de yöneticilere Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Eğitim Yöneticisi Dilek OT tarafından “Ekip/Kurum Rapor Yazım Semineri” verilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar ERTUĞRUL’UN talimatları doğrultusunda, gerçekleştirilen 2 haftalık seminer boyunca; kalite çalışmalarının mevzuat temeli, kaliteye ilişkin kavramlar, TKY felsefesi ve ilkeleri, EFQM Mükemmellik Modeli kuramları, ölçülmesine ilişkin temel araçlar, Ekip/ Kurum EFQM mükemmellik Modeline göre Ödül Raporlarını yazmak ve uygulamak gibi birçok konu işlenmiştir. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde okullarda TKY ruhunu canlı tutmanın eğitime katkısı üzerinde duruldu. ilk hafta Ayyıldız Anadolu Lisesi toplantı salonunda, ikinci hafta ise Dede Korkut Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan seminerlerde TKY okul ve kurum temsilcilerine açılışta Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu Şube Müdürü Salih KAHRAMAN TKY Uygulamaları ve Ödül Süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yaşar ERTUĞRUL; "TKY insan unsurunu en değerli kaynak olarak gören, katılımcılığı ve ekip çalışmasını etkin ve verimli kullanarak, işin ilk seferde doğru yapılmasını esas alan, kaynakların profesyonel kullanımı ile hizmetlerin vatandaş odaklı, etkin, performansının ölçülebilir, gerçekleştirilebilir olmasını ön planda tutan bir yönetim anlayışıdır. Kalite bir yaşam tarzıdır. TKY tüm organizasyon süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, iyileştirilmesi, çalışan ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çağdaş ve katılımcı bir yönetim anlayışıdır. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının daha bilinçli ve koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için ilçemiz genelinde seminerler yapılmıştır. Günümüzde devamlılık arz eden kaliteye ulaşabilmek için uygulanan en yaygın üretim ve hizmet modeli toplam kalite yönetimidir. Bu model, paydaş isteklerinin karşılanabilmesi için üst yönetim başta olmak üzere kuruluştaki tüm çalışanların katılımlarının sağlandığı, motivasyon ve takım çalışmalarının ön planda tutulduğu, bir yönetim biçimidir. Doğru politika ve stratejilerin belirlenmesi, kaynak ve süreçlerin etkin yönetilmesi, tüm paydaşların tatmini, toplumun kurumu olumlu algılamasının temini gibi konularda mükemmelliğe ulaşılması bu modelin önemli hedeflerindendir. Toplam Kalite Yönetimi okullarda öğrenci ve velilerinin ihtiyaçlarını iyi anlamayı bir zorunluluk haline getirirken, bu ihtiyaçların karşılanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı da mecbur kılıyor. Çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.